Siirry sisältöön

Lisätietoa Saavu Saimaalle! -hankkeesta.

Saavu Saimaalle!

Saimaan matkailustrategian mukaisesti hankkeen tavoitteena on nostaa Saimaa Suomen kolmen tunnetuimman matkailualueen joukkoon. Yksi tunnetun ja menestyvän matkailun kärkitekijöistä on hyvä fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus. Etelä-Savolle ja Mikkelin seudulle on tyypillistä, että matkailukohteet ja -palvelut ovat maantieteellisesti hajallaan, osittain Saimaan muodostaman vesistölabyrintin vuoksi. Alueen sisäiset yhteydet ovat vähentyneet vuosi vuodelta, joka on johtanut siihen, että ainoastaan omalla autolla liikkuvat matkailijat ovat pystyneet hyödyntämään tarjontaa laajasti. Yksityisautoilun lisääntyessä on esille noussut huoli ilmastotavoitteiden saavuttamisesta ja vastuullisesta matkailusta.
Hankkeen tavoitteena on:


1. Parantaa Saimaan ja Mikkelin seudun matkailukohteiden, erityisesti Mikkelin ja Puumalan (jäljempänä hankealue) fyysistä saavutettavuutta kestävällä tavalla toteutettujen matkaketjujen avulla, huomioiden alueelle saapuva kaukoliikenne
2. Kehittää hankealueen matkailu- ja kuljetuspalvelujen digitaalista saavutettavuutta
3. Tukea pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia
4. Vahvistaa yritysten ja kumppanuuksien välistä yhteistyötä ja yhteiskehittämisen kulttuuria
5. Edistää kansainvälistä yhteistyötä


Hankkeen tuloksena Saimaan ja hankealueen matkailukohteiden fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus on parantunut ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vastuullista matkailua on edistetty. Tämä näkyy alueella mm. ympäristövaikutuksina, taloudellisina ja sosiaalisina vaikutuksina. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä valittujen kumppanien kanssa tukien yhteiskehittämisen kulttuuria alueen eri toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksena syntyy suositus uusista aikataulutetuista ja kestävällä tavalla toteutettavista reiteistä ja palveluista, jotka edistävät erityisesti hankealueen luonto- ja kulttuurimatkailua sekä Saimaan ja Saimaa Geopark -kohteiden saavutettavuutta ja vetovoimaa.

Hanketta ovat rahoittamassa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) / Rahoittava viranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki, Puumalan kunta ja Mikkelin seutuvaliokunta

Hanna Airas
projektipäällikkö
Saavu Saimaalle! -hanke
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

+358 50 3296560
hanna.airas@mikseimikkeli.fi